Добре дошли в платформата за електронна търговия по проект „FairDeal – мрежа от платформи за бърза доставка на уникални занаятчийски продукти“

Брой посещения:

368039

Информация за проект FairDeal

 • Пълно наименование на проекта: “FairDeal – Short supply-chain platform for local artisan products in the CBC area” (FairDeal – мрежа от платформи за бърза доставка на уникални занаятчийски продукти“), Акроним: FairDeal
 • Източник на финансиране: Програма за трансгранично сътрудничество „INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 г.“, Приоритетна ос 4: Квалифициран и приобщаващ регион; Специфична цел 4.1 Насърчаване интегрирането на трансграничния регион по отношение на заетостта и мобилността на работната сила.
 • Дата на сключване на ДБФП: 08.06.2017г.
 • Срок за изпълнение: 33 месеца
 • Стойност на проекта по бюджет:  572 533.62 евро за всички партньори /за Община Велико Търново, водещ партньор- 324 592.17 евро/, Двустранна Българо –Румънска Търговска Камара, Национален Театър “National Theater Marin Sorescu” Крайова,  “Dimanche Association” Крайова, Румъния

Дейности по проекта

 • Занаятчийски панаири
  Провеждане на занаятчийски панаири във Велико Търново и Крайова, като традиционна форма на промоция и маркетинг.
 • Подкрепа за бизнеса – маркетинг
  Проектът има за цел стимулиране на предприемачеството на малкия и среден бизнес в трансграничния регион чрез иновативен маркетинг на местните занаятчийски продукти.
 • Традиция и иновация в едно
  Интегрирането на традицията с предложения иновативен подход ще допринесе за по-широки възможности и по-висока ефективност на регионални малък и среден бизнес.
 • Организация на събития
  Предвижда се организиране на събития с участие на референтни индустриални камари и представителни бизнес организации от Дунавския регион.

Основно Меню