Производство на шахматни фигури, дъски за шахмат и други изделия от дърво.

Meniu Principal