Bine ai venit la platforma de comerț electronic  realizată în cadrul proiectului „FairDeal – rețea – platformă pentru livrare rapidă a produselor de artizanat în regiunea de cooperare transfrontalieră”.

Vizite:

368035

Informații referitoare la proiectul FairDeal

 • Denumirea completă a proiectului:„FairDeal – Short supply-chain platform for local artisan products in the CBC area“ (FairDeal – rețea – platformă pentru livrare rapidă a produselor de artizanat în regiunea de cooperare transfrontalieră “), Acronim: FairDeal
 • Sursă de finanțare:Programul de cooperare transfrontalieră „INTERREG V-A România-Bulgaria 2014-2020“, Axa prioritară 4: Regiune calificată și incluzivă; Obiectiv specific 4.1 Promovarea integrării regiunii transfrontaliere cu privire la ocuparea și mobilitatea forței de muncă.
 • Data încheierii contractului de acordului de grant: 08.06.2017.
 • Termenul implementării: 33 luni
 • Valoarea bugetului proiectului: 572 533.62 euro pentru toți partenerii /Municipiul Veliko Tarnovo, partener leader –  324 592.17 euro/, Camera de comerț bilaterală România – Bulgaria, Teatrul național “Marin Sorescu” Craiova,  Asociația “Dimanche” Craiova, România

Activități realizate în cadrul proiectului

 • Târguri de artizanat și meșteșuguri
  Realizarea unor târguri de artizanat și meșteșuguri în Veliko Tarnovo și Craiova, ca o formă tradițională de promovare și marketing.
 • Sprijinirea afacerii – marketing
  Proiectul este menit stimulării antreprenoriatului în domeniul întreprinderilor mici și mijlocii din regiunea transfrontalieră prin marketingul inovativ al produselor locale de artizanat.
 • Tradiția și inovați împreuna
  Integrarea tradiției cu abordarea inovativă ar contribui la lărgirea posibilităților și creșterea  eficienței întreprinderilor locale mici și mijlocii.
 • Organizarea unor evenimente
  Se prevede organizarea unor evenimente cu participarea unor camere industriale referente și a reprezentanților organizațiilor de afaceri din regiunea Dunării.

Meniu Principal