Последно добавени продукти

Предимствата на платформа Fairdeal

 • Перспектива пред занаятите:
  FairDeal дава шанс на всеки производител лесно да се регистрира и чрез интернет да предлага своята продукция на много широка аудитория.
 • Възможност за реклама и развитие:
  FairDeal ще помогне на малкия и средния бизнес да разшири контактите си, да рекламира бързо, лесно и достъпно продукцията си.
 • Безплатно ползване от бизнеса:
  FairDeal ще бъде безплатна за ползване платформа за занаятчиите от трансграничния регион в рамките на проекта
 • По-добра връзка между доставчик и клиент:
  FairDeal ще постави уникалните занаятчийски продукти от двете страни на р. Дунав във фокуса на внимание на крайния потребител

Основно Меню